EDICTE de correcció de dades d'errada material sobre l'EDICTE de 2 places d'agent de policia local a Deltebre .

lunes, 7 de diciembre de 2020

Ajuntament de Deltebre


1/1                                                                  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya                                                                       Núm. 8289 - 7.12.2020

CVE-DOGC-A-20337020-2020

 AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

EDICTE de correcció d'errada material a l'Edicte sobre aprovació de les bases de la convocatòria de dues places d'agents de la Policia Local mitjançant concurs oposició, publicat al DOGC núm. 8285, de 2.12.2020.

Advertit error material i involuntari a l'edicte publicat al DOGC núm. 8285 de data 2 de desembre de 2020, en relació a les bases de la convocatoria de dues places d'agents de la policía local mitjançant concurs oposició,

 

on diu:

  1. h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, A2 i B ha de dir:
  2. h) Estar en possessió dels permisos A2 i B.

 

I on diu:

Període de pràctiques

Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de 6 mesos de pràctiques de dotze mesos al municipi

ha de dir:

Període de pràctiques

Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de 6 mesos de pràctiques al municipi.

 

La qual cosa es publica per a general coneixement.

 

Deltebre, 2 de desembre de 2020

 

 

David Torres Fabra Secretari accidental

 

(20.337.020)

 

ISSN 1988-298X                                                                                         https://www.gencat.cat/dogc                                                                                                                       DL B 38014-2007


 

 

 

 

 

 


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.