Política de Privacitat

Dispositiu d'Inserció Sociolaboral

El Viver d'empreses Baix Ebre Innova posa en coneixement dels usuaris de la seva aplicació informàtica, la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte i ús de l'aplicació informàtica del Dispositiu d'inserció sociolaboral autoritzada per contactar amb el Viver d'empreses Baix Ebre Innova, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals al Viver d'empreses Baix Ebre Innova.  

 1. Identificació del responsable del fitxer
  El Viver d'empreses Baix Ebre Innova, proveïda de CIF B-43732718, informa a l'usuari i al client, de la seva aplicació informàtica del Dispositiu d'inserció sociolaboral, de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals anomenat (nombre de fichero), degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari li comunica a fi de gestionar la seva sol·licitud.
 2. Actualizació de les polítiques
  El Viver d'empreses Baix Ebre Innova modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu sin previo aviso, la presente política de privacidad siempre que sea necesario para adecuar la misma a cualquier cambio legislativo, reglamentario, jurisprudencial, administrativo o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de qualsevol modificació d'aquesta política. No obstant l'anterior, serà publicada i advertida en l'aplicació informàtica del Viver d'empreses Baix Ebre Innova i en la política mateixa. Per tot l'anterior, el Viver d'empreses Baix Ebre Innova recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn.
 3. Finalitat del fitxer
  El Viver d'empreses Baix Ebre Innova sol·licita en la seva aplicació informàtica dades per a la gestió del Dispositiu d'inserció sociolaboral, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari a Viver d'empreses Baix Ebre Innova a través de la seva aplicació informàtica únicament pot entendre's que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utlitzin el servei d'aquest Dispositiu d'inserció sociolaboral, per posar-se en contacte amb Viver d'empreses Baix Ebre Innova atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit per a la finalitat del fitxer. Per a aquests casos i elsdescrits en el següent apartat, l'entitat, informa a l'usuari que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: intermediació laboral en la cerca d'ocupació i el seu ús en matèria d'accions d'inserció i formació professional. 
 4. Consentiment
  S'informa que quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb el Viver d'empreses Baix Ebre Innova, realitzi l'enviament d'un correu electrònic o es comuniqui amb el Viver d'empreses Baix Ebre Innova, indicant altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Viver d'empreses Baix Ebre Innova, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

  Als mateixos efectes, el Viver d'empreses Baix Ebre Innova informa que, si l'usuari, envia un correu electrònic o comunica al Viver d'empreses Baix Ebre Innova les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en una empresa -ja sigui com a administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l'empresa-, s'entendrà que aquesta comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Viver d'empreses Baix Ebre Innova, amb les finalitats establertes anteriorment.
 5. Identificació dels destinataris respecte dels quals Viver d'empreses Baix Ebre Innova tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers
  Viver d'empreses Baix Ebre Innova únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant  LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques, Organismes o Agències de Col·locació Autoritzades, en els casos que així es requereixi d'acord  amb la Legislació vigent en cada matèria i a cada moment.

  Igualment el Viver d'empreses Baix Ebre Innova posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada  en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-li de manera expressa, precís i inequívoc dels destinataris de la informació, de la finalitat al fet que es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau,   quan la LOPD ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari .

  No obstant això, el Viver d'empreses Baix Ebre Innova informa a l'usuari  que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, el Viver d'empreses Baix Ebre Innova només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l'usuari  a través de l'aplicació  informàtica.
 6. Qualitat de les dades
  El Viver d'empreses Baix Ebre Innova adverteix a l'usuari, que excepte l'existència  d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari  a   tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a   la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, l'usuari  serà l'únic  responsable enfront de  qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers o al Viver d'empreses Baix Ebre Innova, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari  que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació  d'informació  establerta en l'article 5.4 de la LOPD per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat.
 7. Exercici dels drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades per al Viver d'empreses Baix Ebre Innova
  Informa a l'usuari  de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida al Viver d'empreses Baix Ebre Innova en la següent adreça: Polígon Industrial Venda Nova, s/n, o a través del següent correu insercio@baixebreavant.cat.
 8. Ús de formularis per a la recollida de dades personals per al Viver d'empreses Baix Ebre Innova
  Inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s'indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 5 de la LOPD, tals com el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades, les conseqüències de l'obtenció  de les dades o de la negativa a subministrar-los, les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme, i el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin.
 9. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals
  El Viver d'empreses Baix Ebre Innova informa a l'usuari  que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte  de l'estat  de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment el Viver d'empreses Baix Ebre Innova garanteix a l'usuari  el compliment del deure secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.